Citius S – Privacy Policy

Загальні положення

 1. Ця Політика визначає порядок обробки і захисту Товариством з обмеженою відповідальністю “Цітіус С”(далі – Товариство інформації про фізичних осіб (далі – Користувачі), яка може бути отримана Товариство при заповненні Користувачем реєстраційної форми на сайті або на www.facebook.com і сторінці мережі instagram, а так само порядок і згода Користувача на отримання рекламної інформації при заповненні Користувачем реєстраційної форми на інтернет- сайті www.facebook.com і сторінці мережі instagram.
 2. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про Користувачів, у тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошування, дотримання норм законодавства про рекламу в т.ч. при отриманні Користувачем рекламної інформації.
 3. Стосунки, пов’язані зі збором, зберіганням, поширенням і захистом інформації що надається Користувачем, регулюються справжньою Політикою, іншими локальними документами ТОВ “Цітіус С” і чинним законодавством України.
 4. Персональні дані, дозволені до обробки у рамках Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті,- сайті www.facebook.com, сторінці мережі instagram і включають наступну інформацію: – прізвище, ім’я, по батькові Користувача; – контактний телефон Користувача; – адреса електронної пошти(e – mail); Заповнюючи реєстраційну форму, Користувач виражає свою повну згоду з умовами справжньої Політики. Натискаючи “Відправити”, Користувач погоджується на обробку і передачу Суспільству своїх персональних даних, залишених при заповненні реєстраційної форми, на сайті www.facebook.com, сторінці мережі instagram в цілях отримання рекламної інформації. Так само Користувач погоджується на отримання від Товариства рекламної інформації по будь-яких каналах зв’язку, наданим Користувачем при заповненні реєстраційної форми на інтернет- сайті www.facebook.com і сторінці мережі instagram

Мета збору, обробки і зберігання інформації що надається Користувачами

 1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. Товариство обробляє персональні дані Користувача в цілях: надання Користувачеві інформації про послуги, що робляться Товариством, спеціальних пропозицій і інших відомостей від імені Товариства; проведення маркетингових і інших досліджень.

Умови обробки персональної інформації наданої Користувачем

 1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється впродовж терміну, необхідного для цілей, вказаних в Політиці, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
 2. Товариство вживає необхідні організаційні і технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
 3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки по підставах і в порядку, встановленим законодавством України.
 4. Користувач при заповненні реєстраційної форми підтверджує, що: вказує достовірну інформацію про себе, уся інша інформація надається Користувачем на його власний розсуд. ознайомлений із Політикою, виражає свою згоду з нею. Ознайомлення з умовами Політики і проставляння галочки під посиланням на цю Політику є письмовою згодою Користувача на збір, зберігання, обробку персональних даних, що надаються Користувачем.
 5. Товариство не перевіряє достовірність отримуваної(збираною) інформації про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка потрібна в цілях виконання зобов’язань перед Користувачем.

Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

 1. ТОВ “Цітіус С” має право вносити зміни в  Політиці конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики.
 2. До цієї Політики і стосунків між Користувачем і Товариством, що виникає у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню законодавство України.
 3. До звернення до суду з позовом по спорах, що виникають із стосунків між Користувачем і Товариством, обов’язковим являється дотримання претензійного порядку регулювання суперечки.

google-site-verification: google5fc37f9cab9232ff.html